Verkoopsvoorwaarden

eTickets zijn en blijven geldig van de organisator, en worden door Textirama vzw aan u geleverd on der de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisator nimmer is toegestaan:
- dit eTicket door te verkopen aan derden dan wel dit eTicket op enige ander commerciƫle wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
- dit eTicket in commerciƫle uitingen - op welke wijze dan ook - aan te bieden dan wel op andere wijze te refereren aan dit eTicket;
- alleen de houder van het toegangsbewijs die dit als eerste toon bij de entree van het evenement krijgt toegang;
- Textirama vzw is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de entreegelden bij een eventuele annulering van een evenement door de organisator dan wel de houder van de locatie.